Voor wie?

Wij richten ons op mensen die werkzaam zijn in de zorg.  Vanuit ons werk, maar ook  vanuit onze directe persoonlijke omgeving, weten we dat zorgprofessionals aardig onder druk kunnen staan. Toegenomen werkdruk, veel administratie, onregelmatige werktijden, organisaties die veel van mensen vragen en een verstoorde balans tussen werk en privé, het zijn slechts een paar aspecten waar je als zorgprofessional mee te maken kunt krijgen.  Over het algemeen zijn zorgverleners mensen met ambitie.  Hun intrinsieke  motivatie is vaak zowel kracht als kwetsbaarheid. Praten over eigen problemen is echter niet altijd het sterkste punt.

De uitval is bij zorgprofessionals aanzienlijk. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek van de VVAA over bezieling in de zorg (2015).
Ook in een rapportage van de Inspectie SZW komt naar voren dat in de zorgsector het arbeidsgerelateerde verzuim 20% hoger is dan gemiddeld. De belangrijkste oorzaken van het verzuim zijn psychosociale belasting (werkdruk, agressie en werktijden)en fysieke belasting.

Wil jij meer weten? Maak een afspraak met ons.